۱۳۹۹ يکشنبه ۹ آذر
معرفي مركز

مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت در صدد است كه با انجام طرح هاي تحقيقاتي در سطوح منطقه اي و ملي با تاكيد بر تعيين كننده هاي اجتماعي موثر بر سلامت و تلفيق پژوهش در آموزش و مديريت سلامت جامعه، علاوه بر افزايش توليد علم در كشور، نتايج تحقيقات را به منظور گسترش عدالت در سلامت و ارتقاء سلامت در اختيار مردم قراردهد. مهمترين دليل اين مركز هدايت و اجراي پژوهش هاي كاربردي و توسعه اي و توليد علم در حيطه تعيين كننده ها ي اجتماعي موثر بر سلامت، دستيابي به عدالت در راستاي چشم انداز توسعه ملي است.

هدف نهايي توسعه كمي و كيفي تحقيقات در زمينه عوامل اجتماعي موثر بر سلامت و كاربردي نمودن نتايج تحقيقات و هدايت پژوهشگران به سوي انجام طرحهاي توليدي و مداخله اي بر اساس نياز منطقه مي باشد . در اين راستا ارتقاء سطح علمي ، تكنولوژي و توانمند سازي مركز تحقيقات را سرلوحه كار خويش قرار داده تا از اين طريق با استفاده بهينه از زمان ، مكان و امكانات درجهت هدفمند نمودن و هدايت تحقيقات در زمينه عوامل اجتماعي موثر بر سلامت به ارتقاء سطح سلامت افراد جامعه به عنوان محور توسعه پايدار دست يابيم .

دانلود فايل ورد...دانلود فايل
pdf

تاریخ :
1395/12/29
تعداد بازدید:
11212
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal